Organi doma

Najvišji organ upravljanja je Svet Doma, ki ima 11 članov, predstavnikov ustanovitelja, zaposlenih, stanovalcev, invalidskih organizacij in lokalne skupnosti.

 

Strokovni svet  je kolegijski organ doma, ki ga vodi strokovna vodja in je sestavljen iz strokovnih delavcev in sodelavcev doma. Sestavlja ga devet članov iz vseh organizacijskih enot. V vseh enotah delujejo strokovni in tehnični timi, ki omogočajo tekoče delo enote. 

 

SVETI STANOVALCEV delujejo v vseh enotah doma in zagotavljajo uresničevanje interesov stanovalcev doma.

 

Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca Sevnica, Arto 13, 8290 Sevnica
Tel.: 07/81-61-400, E-mail: duo.impoljca@duo-impoljca.si
DUO Impoljca 2014 – Vse pravice pridržane
Izdelava: AleR