DUO Impoljca
Dom upokojencev Sevnica Dom upokojencev Brežice
Dom upokojencev Sevnica Dom upokojencev Brežice

(interesne dejavnosti, šport, program mavrične hoje, pohodništvo, abilimpiada, specialna olimpiada, …)

V popoldanske aktivnosti - krožke se stanovalci prostovoljno vključujejo glede na interes za aktivnost oziroma vsebino. Vsebine so prilagojene individualnem interesu.

Prostočasne aktivnosti: pevska skupina, aranžerski krožek, pikado-športni krožek, šahovski krožek, namizni tenis, pohodništvo, prevetrimo možgane, zelišča-čaji, knjižnica, rekreacija na negovalni enoti, gospodinjske aktivnosti, kino, računalniško opismenjevanje, učenje tujega jezika in drugo v skladu s sposobnostmi in željami.

Vsebine in metode dela so prilagojene zainteresiranim posameznikom. Potekajo skozi ves teden, v popoldanskem delu dneva in so namenjene odkrivanju, podpori in razvoj interesnega področja posameznika. Izvajajo se na različnih lokacijah.

V aranžerskem krožku se zavijajo darila, izdelujejo vaze, rože iz slanega testa, papirja, snežake in rože s kaširno tehniko, aranžmaje in različne okraske.

V šahovskem in družabno sprostitvenem krožku so igrali šah, po sistemu kroženja, se pripravljali na šahovsko prvenstvo, hodili na krajše sprehode in izlete, igrali razne družabne igre.

Športni krožek zajema igranje pikada, košarke, namiznega tenisa, balinanje, podajanje žog in raznih gibalnih iger.

 

Aktivnost prostega časa se v zadnjih dveh letih izvajajo v okrnjeni obliki in se prilagajajo razmeram, oziroma zmožnostim. Stremimo k temu, da so stanovalci veliko na svežem zraku, dnevno čimbolj aktivni, za kar poskrbijo tudi delovni inštruktorji, varuhinje, varuhi, delovni terapevtki, fizioterapevtki, habilitatorki. V zavedanju, da je čas epidemije prinesel mnogo sprememb zaradi omejitev, se stanovalce spodbuja h gibanju, k čimvečji aktivnosti, v skladu z individualnimi sposobnostmi.

 

V aktivnosti na posameznih enotah (Park, Mavrica, Sava, Studenec, Dvorec) spadajo: prepevanje, poslušanje glasbe, sprehodi, gimnastika, igre na prostem in v telovadnici, gibalne aktivnosti, ustvarjanje, prebiranje revij, branje knjig, reševanje križank, obeleževanje praznikov, družabne igre in drugo.

DUO Impoljca

Arto 13, 8293 Studenec

 info@impoljca.si

 07/81 61 400

 Kako do nas?

OBIŠČITE STRANI NAŠIH ENOT

 

Dom upokojencev Brežice   Dom upokojencev Sevnica

© 2024 DUO Impoljca