DUO Impoljca
Dom upokojencev Sevnica Dom upokojencev Brežice
Dom upokojencev Sevnica Dom upokojencev Brežice

Obveščamo vas, da DOM UPOKOJENCEV IN OSKRBOVANCEV IMPOLJCA, Arto 13, 8293 Studenec (v nadaljevanju Dom) uvaja video nadzor gibanja oseb v prostorih in okolici Doma. Video nadzor se uvaja zaradi zaščite premoženja Doma  ter varnosti stanovalcev, zaposlenih in obiskovalcev, ter da se prepreči škoda in ugotovijo okoliščine za nastanek škode, takšnega namena varovanja pa ni mogoče doseči z milejšimi sredstvi.

 

Videonadzor se izvaja z naslednjimi kamerami tako, da so s posnetki videokamer zajeti naslednji prostori po posameznih enotah Doma:

 

ENOTA DUO IMPOLJCA, Arto 13, Sevnica

 

1. Videonadzor s snemanjem 

 

SNEMALNA ENOTA:

 • Nameščena je snemalna enota s štirimi (6) kamerami (kamera 1, kamera 2, kamera 3, kamera 4, kamera 5, kamera 6).
 • Snemalna enota je locirana v komunikacijski sobi, v objektu prehrane. Dostop je omejen.

 

KAMERE:

 • Kamera 1: dostava v objekt prehrane
 • Kamera 2: vhod za osebje v objekt prehrane
 • Kamera 3: parkirne površine ob glavnem vhodu v poslovne prostore
 • Kamera 4: Vhod v Dom pri recepciji (glavni vhod)
 • Kamera 5: RDČ uprava
 • Kamera 6: RDČ kuhinja

 

ČASOVNA NASTAVITEV SNEMANJA (glede na zaznavo gibanja):

 • Kamera 1: 24 ur/dan
 • Kamera 2: 24 ur/dan
 • Kamera 3: 24 ur/dan
 • Kamera 4: 24 ur/dan
 • Kamera 5: 24 ur/dan
 • Kamera 6: 24 ur/dan

Kamera 1, kamera 2, kamera 3, kamera 4, kamera 5 in kamera 6 omogočajo tudi celodnevno (24 ur/dan) spremljanje tekočega dogajanja.

 

2. Videonadzor na Varovanem oddelku

 

SNEMALNA ENOTA:

 • Nameščena je snemalna enota z desetimi (10) kamerami
 • Snemalna enota je locirana v komunikacijski omari Park II.. Dostop je omejen.

 

Kamera VO1:  posebna obravnava levo

Kamera VO2:  posebna obravnava desno

Kamera VO3:  soba za sproščanje levo

Kamera VO4:  soba za sproščanje desno

Kamera VO5:  vhod hodnik levo (vhod)

Kamera VO6:  hodnik spodaj (pri sobi za sproščanje)

Kamera VO7:  hodnik zgoraj (na koncu hodnika – požarna pot)

Kamera VO8:  hodnik zgoraj levo (pri vhodu v kadilnico)

Kamera VO9:  balkon kadilnica

Kamera VO10: dnevni prostor jedilnica

 

 

ENOTA DU SEVNICA, Trg svobode 17, Sevnica

 

SNEMALNA ENOTA:

 • Nameščena je snemalna enota s štirimi (4) kamerami.
 • Snemalna enota je locirana v recepciji. Dostop je omejen.

KAMERE:

 • Kamera 1: glavni vhod v objekt
 • Kamera 2: dostava v kuhinjo
 • Kamera 3: dovoz, vhod v garažo
 • Kamera 4: stranski izhod na teraso

 

ČASOVNA NASTAVITEV SNEMANJA (glede na zaznavo gibanja):

 • Kamera 1: 24h/dan
 • Kamera 2: 24h/dan
 • Kamera 3: 24h/dan
 • Kamera 4: 24h/dan

Kamer 1, kamera 2, kamera 3 in kamera 4 omogočajo celodnevno (24 ur/dan) spremljanje tekočega dogajanja.

 

 

ENOTA DU BREŽICE, Dobovska cesta 8, Brežice

 

SNEMALNA ENOTA:

 • Nameščena je snemalna enota s tremi (3) kamerami.
 • Snemalna enota je locirana v komunikacijskem prostoru, z omejenim dostopom na enoti Krka C. 

       

KAMERE:

 • Kamera 1: vhod v Bar Sotočje in recepcijo
 • Kamera 2: dovoz, vhod v klet
 • Kamera 3: dovoz, vhod v pralnico

 

ČASOVNA NASTAVITEV SNEMANJA (glede na zaznano gibanje):

 • Kamera 1: 20.35- 6.15
 • Kamera 2: 24h/dan
 • Kamera 3: 24h/dan

Kamera 2 in kamera 3 omogočata tudi celodnevno (24 ur/dan) spremljanje tekočega dogajanja.

 

Lokacije, kjer se izvaja videonadzor, so ustrezno označene v prilogi tega obvestila.

 

Informacija, kje in koliko časa se shranjujejo posnetki iz video nadzornega sistema, se lahko pridobi pri pooblaščeni osebi za video nadzorni sistem.

 

Kontaktni podatki pooblaščene osebe na posamezni enoti so:

 • DUO Impoljca, Arto 13, 8293 Studenec: Aleksandra Jelača, telefon: 07 81 61 452, e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 • ENOTA DU SEVNICA, Trg svobode 17, Sevnica: Zdenka Žveglič, vodja Enote DU Sevnica, telefon: 07 81 60 741, e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 • ENOTA DU BREŽICE, Dobovska cesta 8, Brežice: Valentina Vuk, vodja Enote DU Brežice, telefon: 07 49 91 702, e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. .

Posnetke, pridobljene na podlagi video nadzora, lahko uporabijo samo za to pooblaščene osebe in le v primeru, ko gre za utemeljen sum, da je prišlo do katerega od zakonitih razlogov za uporabo posnetkov. Če je na podlagi video posnetkov možno rešiti nepojasnjen dogodek, ki ima znake kaznivega dejanja, je le-te dovoljeno posredovati pristojnim državnim organom.

 

Vsak vpogled in drug poseg v podatke/posnetke se evidentira v obrazcu Evidenca uporabe videonadzornega sistema po ZVOP-2. Vpogled v podatke dovoli odgovorna oseba s podpisom obrazca.

 

 

Obvestilo o informacijah, ki se zagotavljajo:

 

1. Upravljavec zbirke osebnih podatkov: DOM UPOKOJENCEV IN OSKRBOVANCEV IMPOLJCA, Arto 13, 8293 Studenec, T: 07 81 61 400, E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., W: https://www.impoljca.si/

 

2. Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (ang. DPO): Omnimodo, d.o.o., Barjanska 68, 1000 Ljubljana, T: 01 232 23 47, E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

3. Namen, pravna podlaga in vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo: 

 

Video nadzor se uvaja zaradi zaščite premoženja Doma ter varnosti stanovalcev, zaposlenih in obiskovalcev, ter da se prepreči škoda in ugotovijo okoliščine za nastanek škode. Na podlagi videonadzora obdelujemo naslednje osebne podatke:

 

1. posnetek posameznika (slika),
2. kraj posnetka,
3. datum posnetka,

4. čas vstopa in izstopa oz. gibanja v nadzorovanem območu.

 

Pravna podlaga za uvedbo video nadzora je 76., 77. in 78. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov  (UL RS, št. 163/22 - ZVOP-2)  in točka c) 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe.

 

4. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov: Odgovorna oseba Doma: Darja Cizelj, direktorica, upravljalec video nadzornega sistema: Suprima, agencija za varnost, d.o.o., Narpel 31, 8270 Krško, skrbnik video nadzornega sistema in pooblaščena oseba za video nadzor pri upravljavcu, zaposleni v vratarsko-receptorski službi pri upravljavcu, pooblaščene osebe za dostop do žive slike: zaposleni v vratarsko - receptorski službi, zaposleni, ki delajo v nočni izmeni zdravstvene negovalne službe ter zaposleni na varovanem oddelku posebne enote Impoljca.

 

5. Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo: Osebnih podatkov ne prenašamo v tretje države.

 

6. Obdobje hrambe osebnih podatkov: Videoposnetki oseb za namen zagotovitve varnosti oseb in premoženja se hranijo največ do enega leta. Po preteku roka se osebni podatki samodejno zbrišejo. Posnetki videonadzora se shranjujejo izključno na snemalni napravi, na lokaciji uporabnika.

 

7. Informacije o obstoju pravic posameznika:

V zvezi z vašimi osebnimi podatki imate na voljo pravico do dostopa, popravka in omejitve obdelave.

Pravice lahko uveljavljate pri Pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov v Domu, ki je Omnimodo, d.o.o., Barjanska 68, 1000 Ljubljana, E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., T: 01 232 23 47, N: Barjanska cesta 68, 1000 Ljubljana.

 

8. Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: Pritožbo lahko podate pri Informacijskemu pooblaščencu (Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., T: 01 230 97 30, W: www.ip-rs.si).

 

9. Informacija o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov: Dom ne oblikuje avtomatiziranega sprejemanja odločitev v zvezi z osebnimi podatki, vključno z oblikovanjem profilov.

DUO Impoljca

Arto 13, 8293 Studenec

 info@impoljca.si

 07/81 61 400

 Kako do nas?

OBIŠČITE STRANI NAŠIH ENOT

 

Dom upokojencev Brežice   Dom upokojencev Sevnica

© 2024 DUO Impoljca