DUO Impoljca je ob letošnjem občinskem prazniku prejel najvišje priznanje - Grb občine Sevnica. Predlagatelj za dodelitev priznanja je Zdravstveni dom Sevnica. To razumemo kot pomemben izraz medsebojnega zaupanja in dobrega sodelovanja. Občinski svet Občine Sevnica je kot odločevalec prepoznal pomen dejavnosti v lokalni skupnosti in s tem podprl naša prizadevanja za uspešno delo in razvoj domskega varstva.

 

 

 

Prejem Grba občine Sevnica našemu domu pomeni priznanje za vse dosedanje delo, za delo vseh sodelavcev in sodelavk, ki so bili nekoč del poti delovanja in razvoja dejavnosti Doma. Pomeni priznanje za vse, ki danes sooblikujemo pogoje za prijetno in kvalitetno bivanje naših stanovalcev in stanovalk.

Priznanje sprejemamo s ponosom in zavezo, da bomo tudi v prihodnje opravljali svoje poslanstvo odgovorno in predano ter da bomo sledili potrebam slehernega posameznika in spreminjajoče se družbe.

Iskreno se zahvaljujemo predlagatelju in odločevalcem.

S tem dejanjem so podprta naša prizadevanja za uspešno delo in razvoj domskega varstva tudi v prihodnje.

Hvala sodelavkam in sodelavcem za srčno opravljanje dela, ki ni le opravljanje poklica, je predvsem poslanstvo in predanost človeku. Hvala stanovalkam in stanovalcem za njihov doprinos h kvaliteti bivanja in življenja.

Hvala vsem, ki ste z nami in nas na naši poti podpirate.

 

 

DUO Impoljca

Arto 13, 8293 Studenec

 info@impoljca.si

 07/81 61 400

 Kako do nas?

OBIŠČITE STRANI NAŠIH ENOT

 

Dom upokojencev Brežice   Dom upokojencev Sevnica

© 2022 DUO Impoljca