DUO Impoljca
Dom upokojencev Sevnica Dom upokojencev Brežice
Dom upokojencev Sevnica Dom upokojencev Brežice

Izkušnje kažejo, da le s povezovanjem in participacijo vseh vključenih lahko dosežemo rezultate, ki nas vodijo do želene stopnje kakovosti in zadovoljstva. Že pred leti smo pristopili k povabilu stanovalcem za aktivno vključevanje in vplivanje na vsakodnevno dogajanje.   

Delujejo različne formalne skupine in oblike srečanj, ki dajejo stanovalcu možnost izraziti svoje mnenje, stališče, želje, potrebe in s tem vpliv na organiziranost, dogajanje, sobivanje in lastno življenje. 

 

DOMSKA SKUPNOST

Je pogovorno terapevtska oblika skupinskega dela. Poteka tedensko. Njen namen je spodbujanje vpliva vsakega člana na dogajanje na enoti in v domu, vzpostavljanje komunikacije, oblikovanje in izražanje mnenja in občutkov, spodbujanje pripadnosti, pomena pozitivnih medsebojnih odnosov s poudarkom na sobivanju, informiranju o aktualnem dogajanju, predstavitev novo sprejetih stanovalcev, slovo od umrlih. 

Pomembno je opolnomočenje, pridobivanje samozavesti pri vplivu na dogajanje. Uporabljajo se metode in tehnike s področja socialne preventive, praktične izkustvene tehnike s področja korekcije in terapije motenj (igranje vlog) in pogovor o različnih temah. Domsko skupnost vodi socialna delavka, prisotni so zaposleni na gospodinjski enoti.

 

SOBNI SESTANEK

V manjši in intimnejši skupini se obravnavajo teme, ki so pomembne za kvaliteto sobivanja, o osebnih stiskah, odnosih, željah, potrebah. Namenjene so razvijanju komunikacije, socialnih veščin, strpnosti, upoštevanju mnenja in potreb drugega. Srečanja vodi socialna delavka, prisotna je tudi ključna oseba zaposlenih.

 

MOTIVACIJSKA SKUPINA

Vodita jo socialna delavka in delovna terapevtka. Namenjena je stanovalcem, ki se ne vključujejo v organizirane aktivnosti, potrebujejo več osebne vzpodbude, tesnejši osebni odnos in imajo običajno kratkotrajno motivacijo in koncentracijo. Osnovni namen je dvig motivacije, spodbujanje in aktiviranje za sodelovanje, izboljšanje socialnih veščin in odnosov.

 

KOMISIJA ZA POHVALE IN PRITOŽBE

Obravnava pisne in ustne pohvale in pritožbe. Člani Komisije so predstavniki stanovalcev in zaposlenih. 

 

KOMISIJA ZA PREHRANO

Komisijo sestavljajo predstavniki stanovalcev in zaposlenih. Na srečanjih zastopniki podajajo predloge, katere jedi in živila bi želeli vključiti v jedilnik. Vsebina dela članov Komisije  teče o količini, raznolikosti pripravljenih jedi, načinu postrežbe, okusu pripravljenih jedi ipd. Predlogi in pripombe so dokumentirani in podani Komisiji za sestavo jedilnika. 

 

SAMOZAGOVORNIŠKA SKUPINA

V letu 2009 je bila v DUO Impoljca ustanovljena samozagovorniška skupina. Ideja samozagovorništva v Domu ni bila nova. Stanovalce se je v okviru delovanja različnih strokovnih služb že mnogo prej aktivno in kontinuirano seznanjalo, spodbujalo, podpiralo v smislu lastne aktivnosti pri odločanju o njihovem vsakdanjem bivanju na individualni ravni, kakor tudi v okviru domskih skupnosti, terapevtskih, zaposlitvenih in drugih skupin. Čutili pa smo priložnost tudi po organizirani skupini samozagovorništva.

Skupino je bila ustanovljena in poteka v okviru specialno pedagoškega dela.

Članstvo temelji na prostovoljni izbiri.

DUO Impoljca

Arto 13, 8293 Studenec

 info@impoljca.si

 07/81 61 400

 Kako do nas?

OBIŠČITE STRANI NAŠIH ENOT

 

Dom upokojencev Brežice   Dom upokojencev Sevnica

© 2024 DUO Impoljca