DUO Impoljca
Dom upokojencev Sevnica Dom upokojencev Brežice
Dom upokojencev Sevnica Dom upokojencev Brežice

(preprečevanje bolnišničnih okužb, načrt za preprečevanje legionel, pandemija gripe, ravnanje z odpadki iz zdravstva…) 

 

Usmerjeno je v inženirsko reševanje zdravstveno ekološke in higienske problematike, ki je pomemben del t.i. higienskega manegementa v socialnovarstvenem zavodu. Osredotočeno je na zagotavljanje dobre higienske prakse na vseh področjih objektne higiene:

  • zagotavljanje zdravstveno ustrezne pitne vode,
  • obvladovanje in preprečevanje nalezljivih bolezni,
  • oblikovanje učinkovitih programov za zagotavljanje zdravstveno ustreznih živil,
  • oblikovanje načrta ločenega zbiranja odpadkov,
  • oblikovanje higienskih načrtov na ostalih področjih objektne higiene.

Posebno pozornost je namenjena higiensko epidemiološkemu področju dela z izdelanim:  

Programom preprečevanja bolnišničnih okužb;

  • Načrtom ukrepov za preprečevanje razmnoževanja legionel v internem vodovodnem omrežju; Načrtom pripravljenosti na pandemijo gripe;
  • Doktrino ravnanja z odpadki iz zdravstva;
  • Higienskim načrtom čiščenja;
  • HACCP programom ipd. 
  • Uvedli smo ločeno zbiranje odpadkov različnih frakcij na izvoru.

DUO Impoljca

Arto 13, 8293 Studenec

 info@impoljca.si

 07/81 61 400

 Kako do nas?

OBIŠČITE STRANI NAŠIH ENOT

 

Dom upokojencev Brežice   Dom upokojencev Sevnica

© 2024 DUO Impoljca