DUO Impoljca
Dom upokojencev Sevnica Dom upokojencev Brežice
Dom upokojencev Sevnica Dom upokojencev Brežice

Strokovno delo temelji na socialnem modelu, ki je usmerjen v individualno in celostno podporo posamezniku. V ospredje postavlja celovitega človeka z kompleksnimi osebnimi in socialnimi potrebami. Ob uporabi metod individualnega, skupinskega in timskega dela, se izdela individualni načrt z avtobiografijo in običajno vključuje različne elemente opolnomočenja, zagovorništva in analizo tveganja z oceno stopnje tveganj ter ukrepi za njihovo zmanjšanje.


Vse storitve in aktivnosti so načrtovane skupaj z uporabnikom, v skladu s potrebami, željami in zmožnostmi.

Delo je organizirano znotraj področij:
• osnovne oskrbe (bivanje, prehrana, čiščenje, tehnična oskrba in prevoz)
• socialne oskrbe (psiho socialno delo, zaposlitev in prosti čas, preventiva, varstvo, oskrba, vodenje)
• skupne službe (poslovodenje, finančno računovodski servis, javna naročila)
• zdravstvena nega, oskrba
• rehabilitacija, delovna in fizioterapija
• habilitacija ( specialno-pedagoško delo, socialno-pedagoško delo)
• zdravstveno varstvo


Osnovno zdravstveno in specialistično dejavnost izvajajo specialist splošne medicine, specialist nevropsihiater, zdravnik splošne medicine, zobozdravnik in specialistka psihiatrije.


Osnovno zdravstveno varstvo za pomične stanovalce se izvaja v ambulanti Doma, za nepomične se izvaja ob postelji stanovalca. Nujno medicinsko pomoč izven rednega delovnega časa domske ambulante izvaja reševalna ekipa nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Sevnica.

Zdravstvena nega stanovalcev kot stroka temelji na metodi procesa zdravstvene nege, kar pomeni, da je delo zdravstveno negovalne službe timsko, sistematično načrtovano, stanovalec pa je v tem procesu središče dogajanja.


Cilji, ki jim sledimo so dobro psihofizično počutje stanovalcev, doseganje najboljše ravni fizičnega, psihičnega, socialnega in duhovnega zdravja upoštevajoč etična načela. Želimo, da so stanovalci urejeni, zadovoljni in imajo zagotovljeno individualnost, zasebnost in avtonomijo.


Praksa strokovnega dela vključuje sodobne pristope kongruentne odnosne nege.

DUO Impoljca

Arto 13, 8293 Studenec

 info@impoljca.si

 07/81 61 400

 Kako do nas?

OBIŠČITE STRANI NAŠIH ENOT

 

Dom upokojencev Brežice   Dom upokojencev Sevnica

© 2024 DUO Impoljca